2-jakoinen marraskuu lähes jo takana. Joulukuu alkaa ihan aluksi pikkupakkasella ja lauhalla myös AO&NAO talven syklit

30.11.2019 peikko763 Sää

Marraskuu oli Suomessa 2 jakoinen pinta-alan suhteen

Marraskuu oli ainakin Etelä-Suomessa sateinen, Lapin tilastoista en ole varma. Katsotaan lämpötilajakaumaa 1981-2010 keskiarvoon verrattuna:

marraskuutilastot

Marraskuun keskilämpötilapoikkeama normaalista 1981-2010 vertailukaudesta CFS v2

Kuvasta voi havaita että Etelä-Suomessa marraskuu oli lämmin ja Kaakkois-Suomessa, mutta Pohjois-Suomessa itseasiassa kylmä CFS v2 mittauksen mukaan, huomenna tulee myös sääasemilta varmistusta. Lapissa talvi on alkanut jo selkeästi, mutta Etelä-Suomessa ei vielä joka paikassa. Ensi viikon lauha jakso myös sulattaa lumia laajoilta alueilta Etelä-Suomesta. Talvea siis odotellaan vielä paikoittani. Suuressa osassa maata talvi lienee jo alkanut termisen talven puolesta ja lumitalven puolesta.

Terminen kasvukausi loppui tänä syksynä aikaisin Suomessa laajoin aluein:

https://ilmatieteenlaitos.fi/kasvukausi-2019

Loppuminen voitiin varmistaa vasta marraskuun lopussa.

Sen sijaan termisen talven alkua ei aivan Eteläisimmässä Suomessa ole vieläkään voitu varmistaa :

https://ilmatieteenlaitos.fi/talvitilanne

Suomessa laajoin aluein terminen talvi alkoi lokakuussa tai marraskuussa, paikoin tavallista selvästi aikaisemmin.

Lähipäivinä pikkupakkasta, sitten lauhtuu ensi viikon lopussa

GFS ennuste ennustaa maanantaille ylihuomiselle kylmää ilmamassaa.

gfsmaanantai

GFS ennuste maanantaille 2.12 850hPa lämpötilapoikkeama 1981-2010 keskiarvosta.

Ennusteesta voi havaita, että vielä maanantaina koko Suomi kuuluu tavallista kylmempään ilmamassaan, mutta lännessä&luoteessa on jo hyvin lämmintä ilmaa tuloillaan ja tulee ensi viikon puolessa välissä Suomeen.

Fourier data-analyysimenetelmä

Kannattaa klikata kuvia, jotta ne saa suuremmiksi.

Kaoottista dataa voi käsitellä erilaisilla aaltoanalyyseillä, jotka yksinkertaistavat kaoottisesta datasta toistumia eri amplitudipituuksille. Yleisin menetelmä amplitudianalyysille on Fourierin muunnos:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Fourier%E2%80%99n_muunnos

Tässä artikkelissa on käytetty climate nl serverin GAUSS DOG waveletmuunnosta, josta on lyhyt esittely täällä:

http://paos.colorado.edu/research/wavelets/

https://ijpam.eu/contents/2018-118-1/8/8.pdf

Fourier muunnos etsii spektriä datasta. Jos tekisit fouriermuunnoksen järven aalloille, jossa on tuulien aaltoja ja moottorivene ajaa ohi ja sitten olisi 2 eri aaltoa saisit ratkaisuksi tuulen tekemien aaltojen ajan jakson syklin pituuden ja myös moottoriveneen. Tässä karkea yksinkertaistus mitä se tarkoittaa.

fourier

Punainen funktio on kaoottinen data, josta sinisellä on otettu fourier muunnoksen avulla spektrit(toistuvat aaltofunktiot) sinisellä värillä.

Mitä korkeampi sininen viiva on sen voimakkaampi on sykli punaisessa datassa. Lyhyemmät aallonpituuden omaavat funktiot eivät ole niin dominoivia kuin suurempi amplitudinen aalto ja pidemmän aallonpituden omaava funktio. Suurempi amplitudinen dominoi enemmän signaalia tietysti aina. Suuri amplitudi voi olla lyhyempikin aallonpituus tai pitkä se riippuu aina signaalista.

Kuva otettu täältä :

https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform

Eli Fourier analyysi yksinkertaistaa syklit siniaalloiksi vaikka todellisuudessa syklit ovat kaikkea muuta kuin siniaallot. Mutta tämä yksinkertaistus auttaa analysoimaan dataa silti.

AO-indeksi ja NAO-indeksi lyhyesti

Kannattaa klikata kuvia, jotta ne saa suuremmiksi.

NAO-indeksi ja AO-indeksi ovat niin tunnettuja tällä palstalla, että esittelen ne lyhyesti ja hyvin karkeasti :

Karkeassa esittelyssä kannattaa Golfvirran haaroja ajatella “jokina” vähän kuin Amazonjoen- ja Niilinjoen suistot eli Golfvirta haarautuu 3:meen päävirtaan:

1. Norjan merivirta

2. Irmingerin merivirta

3. Azorien merivirta

Näissä 3:ssa joessa harvoin virtaa sama lämpömäärä.

NAO-indeksin lyhyt selite on tässä “jokitekniikalla”

nao-index-suurempi

 

NAO+ tilanteessa: Norjan länsirannikon ohi virtaa Norjan merivirrassa lämpöä runsaasti merivirralla kohti Jäämerta ja Grönlantia kohti virtaus on heikko Irmingerin merivirrassa. Azorien merivirta joka palauttaa lämpöä takaisin päiväntasaajalle tämä aiheuttaa Pohjois-Atlanttin myrskyratoihin myös muutoksen. Matalapaineet suuntautuvat pohjois-Eurooppaan ja Länsi-Grönlannissa on kylmää myös Siperian korkea on heikko useimmiten. Eli meri höyryää aina siellä eniten missä on suurin lämpömäärä ja sen meren päällä missä merivirta virtaa huonosti on kylmää ilmamassaa enemmän.

NAO- tilanteessa: Tilanne on erilainen. Norjan merivirta virtaa nyt huonosti Jäämerelle ja Eurooppaan lämpöä ja Irmingerin merivirta runsaasti lämpöä Grönlantiin. Azorien merivirta kuljettaa lämpöä runsaasti. Nyt Grönlannissa on matalapaine ja kaakosta Pohjois-Atlantilta virtaa lämmintä ilmaa Länsi-Grönlantiin. Pohjois-Atlanttin myrskyt menevät enemmän Keski-Eurooppaa kohti ja Islannin päällä on useammin korkeapaine. Venäjän korkea on vahvempi Euroopassa. Eli meri höyryää aina siellä eniten missä on suurin lämpömäärä ja sen meren päällä missä merivirta virtaa huonosti on kylmää ilmamassaa enemmän.

AO-indeksi karkeasti

aoselite

 

AO+ : Golfvirran virtaus valtaosin kohti pohjoista. Positiivisessa AO-indeksissä valtaosa lämmöstä jakautuu nyt Irmingerin merivirtaan ja Norjan merivirtaan ja Azorien merivirta on hyvin heikko. Polaarinen pyörre on usein voimakas AO-indeksin ollessa suuri arvoltaan. Jäämerelle syntyy herkemmin matalapaine, koska merivirrat kuljettavat pohjoiseen paljon lämpöä ja heikosti kohti päiväntasaajaa. Länsi-Grönlanti on usein nyt kylmä.

AO- : Golfvirran päävirta on pääosin kohti Afrikkaa ja poispäin pohjoisesta. Azorien merivirta on hyvin voimakas Irmingerin ja Norjan merivirta heikompi. Polaarinen pyörre on usein heikko. Jäämeren päälle syntyy korkeapaine, joka kirkastaa ilmaa Arktisella alueella. Kylmä ilma pääsee valumaan tavanomaista eteläisemmille leveysasteille. Länsi-Grönlanti on usein AO- aikana hyvin lämmin. Polaarinen pyörre on usein tavanomaista heikompi AO-indeksin ollessa negatiivinen.

 

Tässä oli karkeasti NAO-indeksi ja AO-indeksi. Niistä riittäisi enemmänkin kerrottavaa, mutta tässä oli hyvin karkea näkemys niihin. Ilmanpaineindeksejähän ne on, mutta niihin liittyvät myös merivirrat Atlantilla.

AO-indeksin ja NAO-indeksin talven lyhyet syklit

Kannattaa klikata kuvia, jotta ne saa suuremmiksi.

Lyhyissä sykleissä hyödynnän NOAA:n NAO-indeksin ja AO-indeksin dataa, joka ulottuu 1950 vuoteen asti.

Mennään ensin NAO-indeksin lyhyisiin sykleihin:

nao-talvi-lyhyt

NAO-indeksin wavelet analyysi lyhyille sykleille punainen väri kuvastaa syklin huippua ja sininen väri syklin pohjaa. Mitä enemmän renkaita on sisäkkäin sitä voimakkaampi sykli on. Mitä vähemmän renkaita, sitä heikompi sykli on.

Syklianalyysi paljastaa sen että jatkuvia syklejä on 1950-luvulta lähtien 7-8 vuotinen , 11 vuotinen, 15 vuotinen ja 22 vuotinen. Syklien voimakkuus vaihtelee eri vuosikymmenillä ja näistä sykleistä voimakkaimmat ovat 7-8 vuotinen sekä 11 vuotinen. Myös lyhyempiä syklejä näyttää olevan mutta ne eivät ole koko ajalla toistuvia.

Seuraavassa kuvassa on lueteltu NAO-indeksin lyhyet talvisyklit. Myös käyty läpi jos useita lämpöisiä syklejä tai kylmiä syklejä osuu toisiinsa. Sinisellä värillä kylmät kohdat ja punaisella värillä lämpöiset kohdat. Olen myös kuvassa koittanut arvata, mistä syystä datan toistuma johtuu. Eli 22 vuodessa auringon magneettikentät vaihtavat napaansa pohjoisesta etelään ja etelästä pohjoiseen täyden kierroksen takaisin. Golfvirrasta olen löytänyt 14-15v toistuman useista eri datoista( Norjan merivirta+Golfvirran nopeus) jne.

Kuusta löytyy n. 8-10v sykli myös. En ole kuitenkaan varma onko se syynä NAO-indeksin lyhyelle toistumalle.

nao-talvi-syksy-lyhyt

Kuvassa NAO-indeksin talvien lyhyet syklit, myös lueteltu lämpöisimmät ryppäät ja kylmimmät ryppäät ja etsitty mahdollisia syitä toistumille

Mitä kuvaa voisi nyt lyhyesti kommentoida niin 2016-2017 näytti olevan useita lämpöisiä syklejä päällekkäin siksi voimakas NAO+ talvella. 2019-2021 on kohtalainen NAO- pohja, mutta ei niin voimakas kuin 2010-2011.  Myös 2025-2028 NAO- pohja.

 

aotalvi-lyhyt

AO-indeksin wavelet analyysi lyhyille sykleille punainen väri kuvastaa syklin huippua ja sininen väri syklin pohjaa. Mitä enemmän renkaita on sisäkkäin sitä voimakkaampi sykli on. Mitä vähemmän renkaita, sitä heikompi sykli on.

Kuvasta voi havaita että n. 8 vuotinen sykli dominoi todella kovaa verrattuna muihin lyhyisiin sykleihin joita ovat myös 14-15 vuotinen ja 22 vuotinen.

Seuraavassa kuvassa on lueteltu AO-indeksin lyhyet talvisyklit. Myös käyty läpi jos useita lämpöisiä syklejä tai kylmiä syklejä osuu toisiinsa. Sinisellä värillä kylmät kohdat ja punaisella värillä lämpöiset kohdat. Olen myös kuvassa koittanut arvata, mistä syystä datan toistuma johtuu. Eli 22 vuodessa auringon magneettikentät vaihtavat napaansa pohjoisesta etelään ja etelästä pohjoiseen täyden kierroksen takaisin. Golfvirrasta olen löytänyt 14-15v toistuman useista eri datoista( Norjan merivirta+Golfvirran nopeus) jne.

Kuusta löytyy n. 8-10v sykli myös. En ole kuitenkaan varma onko se syynä AO-indeksin lyhyelle toistumalle.

ao-talvi-lyhyt-syklit

Kuvassa AO-indeksin talvien lyhyet syklit, myös lueteltu lämpöisimmät ryppäät ja kylmimmät ryppäät ja etsitty mahdollisia syitä toistumille

Mitä kuvaa voisi nyt lyhyesti kommentoida niin 2015-2017 näytti olevan useita lämpöisiä syklejä päällekkäin siksi voimakas AO+ talvella. 2026-2029 on kohtalainen AO- pohja, mutta ei niin voimakas kuin 2011.  Myös 2020 pitäisi olla lyhyempi voimakkain AO-indeksin sykli pohjilla.

Pidemmät AO-indeksin ja NAO-indeksin talvisyklit

Käytin samaa menetelmää kuin lyhyemmissäkin sykleissä, tosin data ei ole NOAA:n AO-indeksin ja NAO-indeksin data vaan nyt NAO-indeksissä on 1821 vuodesta lähtien oleva ilmastotietelilijä professorin Phil Jonesin data ja AO-indeksissä 1899 alkaen Thompson/Colorado data. 100-200 v pitkä data on vielä lyhyt kunnolliselle pitkien  syklien analyysille, koska NAO-indeksissä on tuhansien vuosienkin syklejä ja varmasti myös AO-indeksissäkin. Tässä nyt kuitenkin karkea analyysi sillä datalla, mitä on saatavilla kohtalaisen helposti.

Ensin. pitkä NAO-indeksi:

naopitkatalvi

 

Kuvassa NAO-indeksin talvien pidemmät syklit waveletanalyysi

Esittelen heti perään NAO-indeksin pidemmät talvisyklit. Näistä voimakkaimmat ovat 36v ja keskivahva 72v,  myös heikko 130v ja ja keskivahva 170v pituiset.

Kaikki syklit ovat kuitenkin pitkistä paljon heikompia kuin voimakkain 36v sykli, joka toistuu useilla eri asetuksilla aina suurimpana. Tuo sykli on 2023 maksimissa, mutta 2041 jälleen minimissä.

naotalvisyklit

Kuvassa NAO-indeksin talvien lyhyet syklit ja etsitty mahdollisia syitä toistumille

Kuvaa voisi lyhyesti kommentoida, että 1950-1980 oli useita kylmiä pitkiä syklejä ja melkein vastaava tilanne saattaa tulla 2030-luvulla tai 2040-luvulla sen näkee sitten ainakin silloin on 2 eri sykliä kylmässä vaiheessa, joista on voimakkaita toinen ja toinen keskivahva.

Sitten AO-indeksi:

aopitkatalvi

Kuvassa AO-indeksin talvien pidemmät syklit waveletanalyysi

 

Esittelen heti perään AO-indeksin pidemmät talvisyklit. Näistä voimakkaimmat ovat 85v ja 65v ja 130v. Tosin 85v syklille ei vedä vertoja nuo 2 muuta 85v dominoi lähes täysin AO-indeksin pitkiä jaksoja.

 

aotalvisyklit

Kuvassa AO-indeksin talvien lyhyet syklit ja etsitty mahdollisia syitä toistumille

Tätä kuvaa voisi kommentoida siten, että 2025 meillä on kohtalaisen vahva Golfvirtaperäinen minimi AO-indeksissä, mutta pidempi ja voimakkain AO-indeksin minimi osuu vasta vuodelle 2044. Eli 2025-2044 välissä saatamme kokea paljon AO-negatiivisia aikoja talvella.

Kuvaa voisi myös siten kommentoida että 1950-luvulla ja 1960-luvulla kaikki pitkät syklit olivat kylmiä ja 1917-1928 lähekkäin voimakas AO+ aika, koska 2 sykliä lämpöisiä. Myös 1993-2002 oli voimakas AO+ aika pitkissä sykleissä.

 

Yhteenveto pitkistä ja lyhyistä AO-index ja NAO-index sykleistä

Lyhyiden ja pitkien analyysien perusteella AO-indeksissä on kylmimmät ajat 2025-2044 ja NAO-indeksissä on kylmimmät ajat 2030-luvulla ja 2040-luvulla.

Tuonne vuosikymmenille lyhyistä sykleistä ryppäitä osuu AO-indeksin osalta 2027-2029 ja 2035-2039 ja 2044-2047   NAO-inedksin osalta tilanne on se, että 2025-2028 pitäisi olla useampi sykli kylmä sekä myös 2032-2037 sekä myös 2040-2046

Jos näistä katsoo yhteenvetoa, niin ainakin 2027-2028 saattaa olla kylmempiä talvia ja myös 2032-2037 kuten myös 2046-2047 oletuksella että AO-indeksin ja NAO-indeksin käytös jatkuu samanlaisena tulevaisuudessakin.

Lähivuosista myös lähivuodet 2020-2021 ovat mielenkiintoisia. Tosin pidemmät syklit ovat vielä aika positiivisia eli oikeastaan 2020-luvun lopussa on ensimmäinen mielenkiintoinen aika kun AO-indeksin pitempi sykli voi kääntyä negatiiviseksi ja samalla useampi kylmä sykli tulee päällekkäin 2025-2029. Saa nädä mitä tapahtuu sen näkee “pian” alle 10v kuluessa.

 

Muistakaa klikata kuvia, jotta niistä tulee suurempia muuten lukeminen voi olla vaikeaa.

 

 

 

 

 

 

 

211 Responses to “2-jakoinen marraskuu lähes jo takana. Joulukuu alkaa ihan aluksi pikkupakkasella ja lauhalla myös AO&NAO talven syklit”

 • peikko763 kirjoitti:

  Minun oli pakko pienentää jokaista kuvaa tässä sivunäkyvyydessä, että sääfoorumi pysyisi vakaana. Kaatuili sitä ennen. Klikkaamalla kuvia ne näkee edelleen täysikokoisina.

 • Janne kirjoitti:

  Kiitos peikolle artikkelista!

  Etelärannikolla ollut kertakaikkiaan upea päätös marraskuulle kun aurinkoa ja kevyt lumipeite. Mainittakoon että 1.11. Oli myös täysin aurinkoista eli alkoi ja loppui hienosti.
  Alkukuun pikatalvi 7.-8.11. Jäi myös mieleen. Samoin eilisillan romahdus lämpötiloissa ja vesisateesta tuli sakea lumisade.

 • Säästä kirjoitti:

  On nämä kunnon talvipäivät mukavia, vaikka suojakelia onkin ensi viikolla taas tulossa.

  • peikko763 kirjoitti:

   Lumitalvi saattaa olla alkanut jo Pohjois-Pirkanmaalla. Virroille 100km tästä pohjoiseen ei kovin lauha ennuste. Täällä uusi talvenyritys taas ensi vkl ennusteessa. Todennäköisesti täällä kaikki sulavat pois kun suoja on keskiviikosta saakka aina la-su väliseen yöhön asti.

 • Jukair kirjoitti:

  Täällä marraskuu päättyy hyvin talvisena, lunta 43cm ja pakkasta vajaat 15. Kävin päivällä hiihtelee ummella ja maisema oli kuin tammikuulle konsanaan.

  Eikö porukka ole huomannut säämallien arpomaan aika laajaakin kylmänpurkausta itsenäisyyspäivän jälkeen? Vai onko mennyt usko jo moiseen?🤔

  • peikko763 kirjoitti:

   Ei tässä usko ole mennyt. Odotan itse lyhytaikaisia kylmänpurkauksia ja pysyvä lumi tuli joko tänne jo 26.11 tai sitten n. 1vk päästä.

 • Teemu kirjoitti:

  Hyvä artikkeli Peikolta!

  • peikko763 kirjoitti:

   Huomasin muutaman kirjoitusvirheen nyt kun katsoin tarkemmin. Yritinkin niitä korjata, mutta sivusto meinasi kaatua päivällä. Täytyy yrittää huomenna uudestaan.. :)

   Tämän analyysin perusteella en odottelisi lähivuosille ehkä 2009-2011 uusintaa. Silloin taisi olla enemmän kylmiä ryppäitä kuin nyt. Nyt taitaa kylmä jakaantua useammalle vuodelle ja saadaan varmaan peruskylmää talvea useampi.

 • peikko763 kirjoitti:

  Marraskuun lämpötilapoikkeamat, Jani laskee pisteet kun ehtii:

  Kaarina +2,4(+1,4)
  Hki-Vantaa +1,8(+1,4)
  Kaisaniemi +2,9(+1,3)
  Tre-Pirkkala +0,3(+0,9)
  Lahti Laune +0,7(+1,3) (Lahti Sopenkorpi ,koska Laune oli pois käytöstä)
  Jyväskylä -0,9(+1,1)
  Seinäjoki -1,2(+0,1) Käytetty Karvian asemaa, koska Seinäjoelta puuttuu useita päiviä
  Valtimo -2,5(+0,8)
  Siikajoki -2,9(-0,2)
  Tohmajärvi ke -1,1(+1,6)
  Rovaniemi -6,3(-0,8)
  Sodankylä -9,1(-1,6)
  Utsjoki -10,9(-2,6)
  Keskim. poikkeama +0,4C

 • Janne kirjoitti:

  Olisi toivonut fmi marraskuun tiedotteeseen edes joitain tietoja kylmästä marraskuun alusta pohjoisessa.

 • Teemu kirjoitti:

  Aikansta kusenkuuma pöläys tulee zonaalisen virtauksen myötä keskiviikosta eteenpäin aina lauantaihin saakka. Oikeastaan ei taida tuon lämpimämmäksi keliä oikein enää saadakaan tähän vuodenaikaan.

  • Toni kirjoitti:

   Se tässä välillä ihmetyttää miten tuo shittikuvio on niin sitkeässä tänne. Tätä kun on nähty täällä nyt vuositolkulla. No, heti perään olisi tulossa jonkinlainen korjausliike, toivottavasti toteutuu ja pysyisi pidempään.

   • peikko763 kirjoitti:

    Jenkeissä ja Grönlannissa ollut parempia alkutalvia kuin täällä viime vuosina. Itse odotan oikeasti kylmää joulukuuta 2v päästä vasta tai ensi talvena. Tänä talvena lienee vielä lähellä keskiarvoja. Lämpöiset ilmavirtaukset ovat usein vahvana marras ja joulukuuussa.

 • Säästä kirjoitti:

  Nyt on harvinainen tilanne, kun oma mittari näyttää 3 astetta kylmempää kuin Hyvinkään virallinen lukema (yleensä virallinen aina kylmempi). Toisaalta Mäntsälässä on vieläkin kylmempää.

 • peikko763 kirjoitti:

  AO-indeksi ja NAO-indeksi kipuamassa hyvin ylös. Ilmankos sateista suurin osa tulee vetenä tänne vaikka välillä onkin heikkoja kylmänpurkauksia tänne Etelä-Suomeen, mutta ne ovat suurelta osin kuivia.

  Atlantilla jakauma näyttää nyt likimain NAO-neutraalilta :
  https://www.tropicaltidbits.com/analysis/ocean/cdas-sflux_ssta_atl_1.png

  Grönlannin edustalla mukavasti lämpöä toisaalta lämpöä on 30N-40N välissäkin, mikä on huono NAO- kannalta. Myöskään Amerikan rannikko Golfvirran pohjoispuolella ei ole kylmä, joka ei anna NAO- signaalia. Mielestäni syksystä lähtien NAO- tilanteesta suuntaus on ollut kohti NAO+ tilannetta.

  Tosin niin lämmin meri, että AO+ voi olla suurelta osin vallitseva lähi aikoina.

 • Jani kirjoitti:

  Sääveikkauksen Marraskuun osakilpailun tulokset

  1. Jukka ja Janne 5 pistettä
  2. Peikko763 4 pistettä
  3. TapioR, Kari, AP, JK, AnttiL 3 pistettä
  4. Yrjö22, LJ 2 pistettä
  5. Jukair 1 piste

  Erillistä pistetilannetta ei tarvitse nyt laittaa sillä ylläoleva taulukko toimii pistetilanteena.

 • Jukka kirjoitti:

  Näyttää siltä, että ensi viikon kylmeneminen on peruttu. Tiistaina pakkaspäivä, mutta sen jälkeen ainakin etelässä ollaan yötä myöten suojalla. Ei tässä N(AO)-tilanteessa muuta voi odottaakaan.
  Jos ja kun lauha sää lukittuu 3-4 viikoksi, musta joulu alkaa olla varma.

  • Säästä kirjoitti:

   Joo-o yllätys, että kylmeneminen oli taas malleissa liioiteltua ja nyt ne ennusteet muuttuvat kohti lehmän henkäystä. Kohta on pakko muuttaa Lappiin, jos haluaa nauttia kunnon talvista joka vuosi.

   • Amppari kirjoitti:

    Golfvirralle olisi kyllä hyvä olla on-off -säätönappula. Marras-joulukuuksi sen voisi ihan hyvin sammuttaa :D

 • Teemu kirjoitti:

  Kohtuu äkkiä flippas noi ennusteet. Varsinkin maanantain sada näytti kunnon lumisadetta etelään, mutta tällä hetkellä tuleva matalan keskus olisi jälleen ottamassa pohjoisemman reitin. Se kuuluisa 200-300 kilometriä keskuksen reitissä on taas näyttämässä olevan etelään epäsuotuisa.

  • peikko763 kirjoitti:

   Täällä taas parantui ennusteet, aikaisemmin eilen päivällä oli lauantaille suurelta osin vesisadetta, nyt tulisi lunta jo paljon. Katsotaan uutta päivitystä tänään myöhemmin.

   Yleisesti ottaen lauhalta näyttää talven alku, mutta hyvällä tuurilla voi tulla luminenkin joulukuu kuten 2017 vaikka olisikin lauha.

   • Teemu kirjoitti:

    Yksittäinen matalapaine, joka ei ole vielä syntynytkään, on kovin vaikea ennustaa. Mutta harvinaisen toistuvia olleet marras- ja joulukuut tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Käytännössä samantyyppinen virtauskenttä ollut vuodesta toiseen. Tuossahan oli aiemmin viittaus tutkimukseen aiheesta, jonka Mika tänne linkitti. Oikeastaan tässä alkaa olla todennäköisyys jo “meidän puolella” että muutos tulee jossain vaiheessa alkutalvien osalta ainakin tämän suhteen. Vaikea sanoa, onko ilmakehän yleisellä lämpövarannon kasvulla tähän jotain syytä. Muistaakseni tuossa tutkimuksessa tästä ei puhuttu.

    • peikko763 kirjoitti:

     No lähivuosina (2020-2024) välissä todennäköisesti osuu muutamia talvia jolloin alkutalvet ovat parempia ainakin. Isompaa muutosta itse odottelee vasta 2020-luvun loppupuolella jos on tullakseen tai 2030-luvun puolella. Kyllä nykyisentyyliset talvet suurelta osin jatkuvat vielä 8-11v ajan.

     Tänäkin talvena marraskuu ja lokakuu oli paremmat kuin viime vuonna 2018. Joulukuussa en jaksa uskoa että jäädään niin lämpöiseksi vielä kokonaisuudessaan kuin 2018.

     Loppukuusta voi olla jonkinlainen kylmänpurkauskin tänä vuonna.

    • peikko763 kirjoitti:

     Odotan että asiat menee siten, että AO-indeksi alkaa putoamaan ensin alas talvisin pitkäaikaisesti, sitten tulee NAO-indeksi. Ja viimeisenä alkaa putoamaan merivirrasta puhti jolloin lännessä ja luoteessa on kylmempi meri. Merivirta luovuttaa lämpömääristään vain muutamia prosentteja ilmakehään näilläkin leveysasteilla. Jos lämmöntuonti alkaa heikkenemään 2027-2030 niin tuo vaikuttaa jo heti myös tännekkin. Mutta aikaisemmin en odota meren jäähtyvän merkittävästi noilta suunnilta. Parhaillaan ollaan hyvin lähellä syklien huippua.

   • Teemu kirjoitti:

    Nyt kun tosiaan katsoo lauantain ennustetta, niin täällä +6 ja vesisadetta ja Tampereella 100 kilsan päässä nollan tuntumassa ja lunta..moneskohan kerta, että täällä jäädään keskuksen lämpimälle sektorille lounaasta nousevien matalien osalta. Alkaa jo mennä yli ymmärryksen.

    • Wade kirjoitti:

     Nyt ollaan oltu leudompien talvien jaksossa vuodesta 1989 alkaen. Edellinen oli vuosina 1904 – 1939 eli kesti 35 vuotta. Itse olen odottanut faasin vaihtumista jo vuodest 2002 alkaen. 5 – 10 vuottakin siihen voi vielä mennä, mutta kyllä se sieltä on tulossa.
     https://pbs.twimg.com/media/EJkt0JUXUAAgJGQ?format=png&name=900×900

     NASA:n mittausten mukaan talvet ovat Suomessakin hieman viilentyneet vuodesta 1989, mutta odotettavissa on suurempi muutos talviin, kunhan ilmaston syklisyys etenee samaan vaiheeseen kun se oli vuonna 1940.
     https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_650/https://www.skeptical-science.com/wp-content/uploads/2017/05/screen2017-650×568.jpg

     • peikko763 kirjoitti:

      Viime AO- ja NAO- jakso tapahtui suurelta osin silloin vielä kun Atlantti oli lämmin 1940-luvulla ja 1950-luvulla ja osan 1960-luvustakin.

      Tällä kertaa tuo pudotus tulee osumaan paljon lähemmäs sitä aikaa kun Atlantillakin alkaa tippumaan AMO-index, puhutaan vain vuosien erosta, kuin tuolloin 1940-luvulla alkoi 20v aikasemmin AO-indeksin ja NAO-indeksin pudotus.

     • peikko763 kirjoitti:

      Tampereella ei omissa tilastoissani ole 1902-1938 ollut yhtään niin kylmää talvea kuin 09-10 tai 10-11.

      tuohon aikaan kylmyys osui muihin vuodenaikoihin, syksyt ja keväät olivat hyvin kylmiä ja myös kesät

     • Wade kirjoitti:

      AMO ja ja NAO vaikuttaa Rossby-aaltorataan, joka lähtee Tyyneltämereltä ja saa aikaan troposfääriaallon (wave-1) joka nousee stratosfääriin hajoittamaan polaaripyörrettä. Nyt nähtiin ennätysmäinen wave-1, mutta stratosfäärin wave-2 ei reagoinut juuri mitenkään ja polaaripyörre jatkaa vahvana. Tähän varmaan tulee muutosta jatkossa, kunhan Pohjois-Atlantin viileneminen etenee.

   • Mika kirjoitti:

    Jess, Räisäsen (2019) tutkimuksen pääpihvi oli se, että lämpötilat ovat Suomessa systemaattisesti lämpöisempiä nyt kuin mitä ne oli 40 vuotta sitten samalla virtauskentällä.

    Käytännössä tämä tarkoittaa etelässä 2-4 astetta, ja pohjoisessa 2-5 astetta lämpöisempää talvea kuin 1970-80 luvuilla, vaikka virtauskenttä olisikin sama kuin silloin.

    • Teemu kirjoitti:

     Oliko siinä puhetta ,että virtauskentissä olisi muutosta yleisestä lämpiämisestä johtuen?

    • Mika kirjoitti:

     Tästä keskustellaan tutkimuksen alussa, mutta johtopäätös on se, että

     “…this leads to the hypothesis that most of the atmospheric circulation changes observed during the past few decades have resulted from internal variability rather than from external forcing”

  • peikko763 kirjoitti:

   Suuria heittoja FMI:n ja Forecan välillä. Näyttää nyt vähän 2017 tyyliseltä talven alulta jollain tavalla. Lunta tulee mutta se on loskamaista. Jotain jää maahan todennäköisesti kuitenkin lauantaista maanantaihin tänne.

   • AP kirjoitti:

    Mafalien liikkeitä on näköjään taas erittäin hankalaa ennustaa jo 2 saati 4 päivän päähän. Alkuperäinen la +4 ja vesisadetta & ma -1 ja lumisadetta on nyt la +1 ja lumisadetta & ma +3 ja vesisadetta. Foreca tosin antaa lauantaille ensin +5 ja vasta illaksi kylmenevää tuulen kääntyessä pohjoiseen eli vain loput sateet tulisivat lumena.

    Varmaa lienee vain se, että pysyvää lumipeitettä on tänne turha vielä odotella kuten 2017 näihin aikoihin kävi. Ero on vain hiuksenhieno, mutta sekin riittää. Tästä 70 km luoteeseen Parkanoon, ja todennäköisyys 15-20 cm:n lumisateelle tiistaihin mennessä kasvaa huomattavasti. Siinä on jo pysyvän aineksia ja kestää pikkusen suojaakin.

    • peikko763 kirjoitti:

     Tre keskustassa oli jo eilen illalla mustat ikkunat kun tulin kotiin niin meillä oli lumet maassa ja pakkasta pinnassa ei ollut suojalunta edes.

     Tänään aamulla oli lumipeitteen ala pudonnut jo 80% peittävyyteen. Tämän päivän jälkeen voi treen lähellä maaseudullakin olla jo mustat ikkunat jos sulavat lisää.

     • AP kirjoitti:

      Todennäköisesti niin käy. Eilen oli vielä aika kuiva föhn-tyyppinen länsituuli, taivas selkeä ja maan pinta lähellä nollaa. Siksi sulaminen oli hidasta ihan keskustan puistoissakin. Mutta tänään on ollut kostean lauhan päivä ja sulaminen on ollut nopeaa.

 • Spege kirjoitti:

  Savonlinnassa oli muutaman päivän lunta 5-10 senttiä maassa. Nyt melkein lumetonta ja +4 astetta, välillä vesisadetta. Välillä pakkasta ollut ja sitten taas lauhtuu. Onneksi monet pyörätiet ovat sulaneet vain osassa on jäätikköä tarjolla.

 • peikko763 kirjoitti:

  Ennuste päivittynyt hyvin lauhaksi :) Saa nähdä alkaako juuri 20.12 viileämpi sää ennen joulua.

  • Jani kirjoitti:

   Vähän alkaa tulla 2007 joulukuu ainakin Kaisaniemessä mieleen jo. Eli alkukuusta vielä ajoittaisia pakkasöitä mutta sitten hyvin lauhaa.

   • Janne kirjoitti:

    Ettei vaan tule samanlainen talvi? Tuskin oli sen verran poiekkeuksellinen ihan ennätyslauha koko maassa.
    Eiköhän taas tammikuu oli kylmä.

   • Jykä kirjoitti:

    Suomenlinnan kohdalla merivesi edelleen 5,9 astetta lämmintä, kun normaalisti olisi jo alle 3 astetta. Eli kyllä tässä vielä on pitkä matka talven alkamiselle mikäli tämä sama vaihteleva säätyyppi jatkuu.

 • Amppari kirjoitti:

  Saattaa huonolla tuurilla mennä talvi vielä perseelleen Oulun korkeutta myöten 1992 tyyliin. Nyt näyttää ainakin sään draivereiden perusteella siltä.

  • peikko763 kirjoitti:

   Atlantilla ainakin on niin lämpöistä ettei NAO- tai AO- ole mahdollinen pitkäaikaisesti lähiaikoina

   • Jani kirjoitti:

    Olisko Peikon mielestä nyt käymässä vähän toisinpäin kuin viime vuonna jolloin paras lämpö taittui joulukuun alkaessa. Nythän on ollyt kyllä suuntaus ainakin päinvastainen. Kylmät jaksot on miedontuneet syksyn edetessä.

    • peikko763 kirjoitti:

     Seurataan tilannetta hetki. Auringon perusteella odotin ainakin 10.12-20.12 kuumaa hetkeä.Ja 20.12 –> Kylmempää. Tosin eipä tuo joulukuun alun ja marraskuun lopun kylmä ollut edes mitään kauhean kylmää.. jos hädin tuskin lumet edes pysyy maassa.

     Tosin eipä tuota ennenkään ollut mitään hirveän kylmää. Ihan peruskeliä :)

     Nyt on mustat ikkunat täälläkin.

 • Säästä kirjoitti:

  No johan paskan ennusteen lykkäsi, Forecan päivitetty ennuste lupailee tänne plussaa tiistaita lukuun ottamatta 2vk eteenpäin. Valkoinen joulu alkaa näyttää todella epävarmalta.

 • Janne kirjoitti:

  Nyt tarkenee kevyellä takilla eikä tarvi miettiä lumitöitä eikä ole liukasta. On kyllä pimeää mutta hyviäkin puolia löytyy näistä keleistä kunhan nyt sateet jäisi vähiin.

  Joulun lumisuudesta ei voi vielä sanoa yhtään mitään sen verran paljon voi kelit muuttua hetkessä.

  Hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille!

 • Jukair kirjoitti:

  Nyt on jo aika selvää, että joulukuusta tulee keskiarvoja lauhempi, kuinka paljon, jää vielä arvoitukseksi. Lauhahko säätyyppi jatkuu kuitenkin parikin viikkoa, pitäisi tulla hurjan kylmä loppukuu, että pyörähdettäisiin kylmäksi koko kuun osalta. Semmoinen muutos tässä on kuitenkin täällä niihin lauhimpiin talviin verrattuna (13-14 ja 14-15), että ollaan kuitenkin sen verran kylmänä, että sateet tulee lumena. Lumen syvyys onkin ajankohtaan nähden varsin korkea. Edellinen kylmä joulukuu on täällä ja ilmeisesti muuallakin suomessa ollut edellisen kerran 7-vuotta sitten, 2012. NAO eikä AO anna nyt kovinkaan suuria odotuksia kylmälle tosiaan seuraavaan pariin viikkoon ainakaan.

  • Janne kirjoitti:

   Joo olihan joulukuu 2018 lauha mutta esim. Kaisaniemessä keskiarvo pakkasella eli talvinen, kun etelässä vaan asteen luokkaa poikkeama lauhaan. Joulukuut 2013-2017 Kaisaniemessä plussalla eli viisi putkeen. 2016 nousi harvinaisen leudon loppukuun ansiosta suojalle aavistuksen.

  • Amppari kirjoitti:

   Nao näyttäis menevän ainakin neutraaliksi joulun tienoolla. Ihan hyvin voidaan saada valkea joulu koko maahan.

 • Säästä kirjoitti:

  Hetken taas näytti nollakeliä tai +1 ensi viikolle, mutta nyt esim torstaista on tulossa kunnon +5 asteen hellepäivä. 😂😂

  • Jukair kirjoitti:

   Tänne taas ennusteet heitti ti-ke akselille reipas parikymmentä pakkasta, tosin heti sen jälkeen lauhtuu nollaan ja pysyy nollan tuntumassa loppuviikon. Voi olla tosiaan, että juuri jouluksi kylmenee tai sitten vuodenvaihteessa ;)

   • peikko763 kirjoitti:

    Tänne ollut nyt pitempään jo mustat ikkunat selvä asia seuraavat 10pv :) Jouluksi hädin tuskin lumi. Se että NAO ja AO tippuvat neutraaliksi ei tarkoita etteikö ne voi uudestaan nousta plussalle molemmat.

 • Jukair kirjoitti:

  Kevojärvellä nyt -31,4, taitaa olla talven pakkasennätys.

  • Säästä kirjoitti:

   Täällä vain 35 astetta lämpimämpää. Eilen taas satoi 2cm lunta, joka suli lämpenemisen takia jo illan aikana. Taisi olla ainakin viides lumien sulaminen “talven” aikana.

   • Jukair kirjoitti:

    Täällä nyt -5 ja navakkaa koillistuulta, lunta satelee reippaanlaisesti tuulen mukana. Tuli nyt tasan metri täyteen lumikauden lumisateen määrässä, alkaen lokakuun 8.

  • Jukair kirjoitti:

   -35,4 tuli alimmaksi lukemaksi. Varsin nopea lauhtuminen tapahtui tuolla tuulen viritessä.

 • Jykä kirjoitti:

  Utsjoen ennuste (FMI) tänään iltapäivällä klo 14 : -13 C. Juuri nyt pakkanen vaihtelee siellä – 30 ja – 33 asteen välillä. :) Se on jännä kuinka vuodesta toiseen (talvi)ennustaminen on tuonne niin vaikeaa?

  • Jukair kirjoitti:

   Sama tilanne se on kautta linjan ainakin pohjoisessa. Tulee hyvin paljon noita ennusteita seurattua ja kovien pakkasten osalta on tuntuma, että ennusteet ei ainakaan ole parantuneet vaan ehkä jopa huonontuneet viime vuosina. Tilastoa mulla ei asiasta ole. Yleisestihän ennusteiden on kerrottu parantuneen.

  • Teemu kirjoitti:

   Se inversio on vaan jännä juttu. Kannattaa enemminkin katsoa 850hpa ennusteita jotka enemmän kertoo kokonaistotuutta.

   • Jukair kirjoitti:

    Jep, enempi tulee katsottua 850hpa ennusteita laajemmassa mittakaavassa. Sitten piste-ennusteita maan pinnalle tuulen ja pilvisyyden suhteen ja siitä tulee arvioitua tulevia lämpötiloja.

 • peikko763 kirjoitti:

  Lumipeitettä on suuressa osaa maata. Vain pieni kaistale etelästä mustana. Katsoin juuri lumikartan. Yllättävän lähellä talvi täältä.

   • peikko763 kirjoitti:

    En ole täysin samoilla linjoilla kuin tuo blogin kirjoittaja. Joulukuusta tulee lauha, mutta odottelen itse 20.12 lähtien viileämpää jaksoa. Vähän samantyyppinen kuin marraskuun loppu ja joulukuun aivan alku. Eli sellaista perustalvea loppuosa joulkukuusta täällä Etelässä. Viimeisin viileämpi/talvisempi jakso oli 23.11-3.12 Veikkaan samantyyppistä talvisempaa jaksoa aikavälille 20.12-30.12. Katsotaan :)

    • Jykä kirjoitti:

     Jos lähdetään siitä, että missä tulee olemaan valkoinen joulu niin arvioisin, että Nurmes, Iisalmi ja Oulu-linjalla on aika suurella todennäköisyydellä tähän mahdollisuus . Sen verran lunta on jo pohjilla ja välillä on kuitenkin ollut suojaakin, joka on vahvistanut lumipeitettä. Sen sijaan Joensuun 5 cm ja Kuopion 9 cm saattavat vielä olla vaaravyöhykkeessä, tosin osa sateista tulee jatkossa tuonne ihan lumenakin, eli voi olla, että lumipeite vielä ehkä jopa vahvistuu?

     • peikko763 kirjoitti:

      Todennäköisesti vahvistuu. Mutta Tästä n. 100km pohjoiseen Ähtärissäkin vahvistuu siellä nytkin 15cm lunta ja lisää tulee :
      https://ilmatieteenlaitos.fi/saa/%C3%A4ht%C3%A4ri?day=8&forecast=long

     • Jykä kirjoitti:

      Tämä säätyyppi kyllä tosiaan ennemmin vahvistaa kuin sulattaa varsinkin itä-suomen osalta. Toki pitää jättää se varaus, että tulee ennustettua lämpimämpää keliä. Sitä kun on aika usein tänä syksynä / alkutalvesta nähty. (paitsi pohjoisen osalta)

 • Säästä kirjoitti:

  Joet voivat tulvia Lounais-Suomessa tällä viikolla ja sadetta on tulossa lisää kymmeniä millimetrejä.

 • Toni kirjoitti:

  Marraskuun loppupuolella oli vielä ennusteissa näkyvissä MMW / SSW, mutta kuinkas kävikään?

  https://twitter.com/judah47/status/1204429607887355904

  ‘”Live by the #polarvortex, die by the polar vortex (PV).” GFS predicting a strong recovery in the PV heading into late December with all the low heights/cold temperatures centered over the Arctic. If couples to surface would support a #mild pattern across the Northern Hemisphere.’

  Kuten tässä on muutenkin nähty niin ei noihin pidempiin ennusteisiin ole paljoa luottamista.

  Huomenna luvassa jonkinlainen myrsky. Voisikohan loppuvuodesta käydä kuten 2011 eli Tapanin myrskyn uusinta?

  • Matti kirjoitti:

   Jep. Perseelleen men SSW-ennustei ja näyttää loppuvuosi taas ainakin etelässä maaliskuun menolta..

   • peikko763 kirjoitti:

    Totta. Atlantilla keskileveysasteiden vyöhyke saanut lämpöä lisää, eikä muutenkaan Amerikassa rannikolla ole kylmä. Siksi en itse odottele SSW:tä tässä joulukuussa ainakaan. Tässä voi olla kunnon vesisadetalvenkin vuoro. Jos Golfvirta ottaa jonkinlaisen reitin se saattaa jymähtää siihen pitkäksi aikaa (koko talveksi)

 • Jukair kirjoitti:

  Talven pakkasennätys napsahti mukavassa inversiotilanteessa, nyt -28,4 ja ehkä kirii vielä. Eilen katselin 850hpa lämpötiloja ja näytti tänne -13 – -14 lukemia, pintaennusteet samaan aikaan selkeää ja tyventä. Arvelinkin -25 rikottavan vaikka ennusteet ei sitä näyttäneet. Jos tuo tilanne kestäisi parikin vuorokautta, menisi tässä helposti -30 rikki, vaan ei taida nyt aika ihan riittää kun aamuyöllä jo viriää tuuli. Huomisen vuorokauden puolella voidaankin täällä mitata lähes -30 astetta pakkasta ja iltayöllä jo plusasteita.

  • Jukair kirjoitti:

   -29,1 tuli yön kylmimmäksi. Tämän vuorokauden alin lukema -28,4 ja ennusteessa on klo 23 jo plussaa asteen verran. Ei taida aivan sopia samalla vuorokaudelle 30 asteen lämpötilan nousu 🙂

   • peikko763 kirjoitti:

    Täällä ei välttämättä ole edes koko talven lukema noin kylmä. Viime talvena minimi oli -27,3C. Täällä on viimeksi ollut yli -28C tai yli -30C 2016 tammikuussa. Silloin oli -30,5C.

    Saa nähdä meneekö tänä talvena -30C rikki täällä. Joka talvi vähintään -27C pakkasia ollut täällä.

    • Jukair kirjoitti:

     Oli tuo tännekin kylmin lukema joulukuulle kolmeen vuoteen. Vielähän tässä ehtii, talvea vasta vajaat 2-viikkoa takana😉

     • Jukair kirjoitti:

      28,7 astetta tuli eilisen vuorokauden lämpötila haitariksi. -28,4 -> +0,3. Seuraavia kireämpiä pakkasia saadaankin odotella ehkä ensi vuodelle.

 • Jukka kirjoitti:

  GFS-parvi hajoaa 21. päivän tienoilla, joten joulun tilanne on vielä auki. ECMWF näyttäisi, että lounaasta tulisi tuolloin jonkinlainen lämpöpulssi. Ehkä sen vanavedessä kiertyisi viileää ilmaa juuri pyhiksi. Eli olisiko etelässä musta mutta samalla aurinkoinen pakkasjoulu?

  • Säästä kirjoitti:

   Näin Hyvinkäällä jo pajunkissoja. Helsingissä varmaan alkaa nurmi kohta kasvamaan uudestaan..

 • Toni kirjoitti:

  Uusin AO ennuste näyttää vaihteeksi aika mielenkiintoiselta mutta hajontaa on taas paljon joten ei tuosta voi vielä paljoa innostua:

  https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao_index_ensm.shtml

  Alaskassa on ollut myös lauhaa, jonne olen menossa kolmatta kertaa helmikuun loppupuolella Iditarod Trail Invitational 1000 mailin kisaan. Sinne olisi vihdoin ennusteissa kunnon kylmää.

  • peikko763 kirjoitti:

   Hyvä huomio että Alaskassa on kylmää kun täällä on lämmintä. Usein jos Golfvirran lämmöntuonti on suuri, niin Alaskassa on hyvin kylmää. Jos taas Golfvirta virtaa heikosti lämpöä kohti pohjoista, nini Alaskassa on useni kuuma. Esim. 1940-1942 sotatalvina oli Alaskassa erittäni kuuma ja Beringinsalmen matalapainejärjestelmä poikkeuksellisen voimakas. Vahvistaa tätä mielikuvaani että nyt AO+ on dominoiva juuri nyt.

 • Donnerwetter kirjoitti:

  Jaha, nyt ehkä selvempi pakkaselle kylmeneminen koko maahan 20-22.12. tienoilla. Onko tälle ennusteelle perustetta (oikeasti)? Noinkohan tapahtuu, on tuonne vielä melkoinen matka ja ennusteet voi tunnetusti vielä seilata toiseenkin suuntaan.

  • Teemu kirjoitti:

   Näyttäisi olevan jonkin asteinen “pattern flip” mahdollinen. Näkyy EC:llä ja GFS:llä. Kannattaa nyt tuonne ensi viikon alulle odotella.

   Grönlannin tienoille korkeata olisi rakentumassa. Mutta katsellaan. Jotenkin poikkeuksellisia ollut nämä marras-joulukuut nyt suursäätilan kannalta. Lähinnä niiden samankaltaisuuden takia viime vuosina. Lännessä matala – idässä korkea -> tänne lounais-etelävirtaus lähes jatkuvana.

   • Säästä kirjoitti:

    Samat kylmenemiset ovat näkyneet useita kertoja tänä “talvena”, mutta etelän osalta kylmeneminen on kestänyt tähän mennessä aina alle viikon. Nyt jo fmi:n todennäköisyysennuste lâmpeni loppupäästä viidellä asteella, joten eiköhän joulun aika mene jossain +5 asteessa loppujen lopuksi.

   • AP kirjoitti:

    Niin, en tiedä voiko tätä pitää enää poikkeuksellisena… paremminkin tekisi mieli käyttää termiä “uusi normaali”. Nimittäin vuoden 2002 jälkeen tällainen lauha alkutalvi on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus (merkittävimmät poikkeukset 2010 ja 2012, varauksin myös 2009). Se mikä sitten on luonnollista vaihtelua ja mikä ilmastonmuutosta, on vaikeampi sanoa. Paremmalla ajalla olisi tarkoitus tutustua tarkemmin tähän Peikon artikkeliin ja sinänsä kiinnostaviin AO & NAO-sykleihin. Sieltäkin voi löytyä osaselitystä, mutta varmaan ilmaston lämpenemisellä on aika iso osuus.

    Jos tämänhetkistä säätilaa ajattelee, voi olla että yli 30 vuotta sitten samalla säätyypillä lunta olisi koko maassa rannikkoja lukuunottamatta ja oltaisiin pikkupakkasella. Nyt vaikkei mitään superlauhaa olekaan ja sateet ovat aika lumisia, ollaan nippa nappa nollan yläpuolella ja lumi ei pysy maassa. Tai ei ainakaan linjan Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna eteläpuolella. Eli vain muutaman asteen ero aiempaan, mutta sekin riittää pysyvän lumen siirtymiseen myöhemmäksi. Veikkaan, että valkoinen joulu tulee tänä(kin) vuonna mainitun linjan eteläpuolelle lähinnä tuurilla, ts. tarvitaan sadealue joka menee sopivassa kulmassa maan yli itään juuri ennen joulua ja sen päälle tulee lyhyt kylmänpurkaus joulun pyhiksi. Vähän kuten 2014. Silloin uudenvuoden aattona olikin jälleen +5 astetta..

    • Amppari kirjoitti:

     https://www.aamulehti.fi/a/24144363

     Samanlaista meininkiä kuin nyt on ollut myös 1930-50 -luvuilla (AMO+, kuten nytkin). Uusi vuosikymmen näyttää, mihin suuntaan mennään ja mikä on kasvihuoneilmiön vaikutus.

     • peikko763 kirjoitti:

      Jep. Tämä vuosikymmen ei lumettomissa jouluissa voi Treellä voittaa 1930-lukua tai 1950-lukua, maksimissaan päästään tasoihin , jos jouluaatto on tänä vuonna lumeton.

      2030-luvulla AMO-index vasta putoaa kunnolla. 2020-luvulla saattaa varsinkin AO-indeksi saattaa ruveta putoamaan enemmän. NAO-indeksin odotan putoavan myös vasta 2030-luvulla.

    • Teemu kirjoitti:

     Kaoottisessa tilanteessa näen ko virtauskentän persistentin poikkeamana.

    • peikko763 kirjoitti:

     AP, jos luet tämän artikkelin ajatuksella, niin lue myös nämä sivut:

     http://la.climatologie.free.fr/nao/NAO-english.htm
     http://la.climatologie.free.fr/nao/NAO-english.png
     http://la.climatologie.free.fr/nao/NAO1-english.htm

     Huomaat sen jälkeen että NAO-indeksin ennustamiseen on useita eri tekniikoita. Huomaat myös, että tässä artikkelissani on pinta-raapaisu NAO-indeksin sykleistä. Tuossa png kuvalinkissä mikä on tässä viestissä on NAO-indeksi yli 500 vuoden ajalta talvisin. Siinä on myös selvästi siis n. 1000v syklikin, joka oli pohjassa 1500-luvulla ja noussut sieltä ylös.

     Ihminen ei omana elinaikanaan ehdi kokea kuin korkeintaan lyhyitä syklejä kokonaan 60-90v.. Tämän lisäksi on pidempiäkin 200-240v, 1000v, 100000v syklejä..

    • Jukka kirjoitti:

     Tuuri voi näytellä suurta roolia. Nimittäin uusin GFS-ajo ennustaa 23. päiväksi saderintamaa. Se toisi valkoisen joulun ainakin etelän sisäosiin.

     Mutta turha tässä vaiheessa vielä jossitella. Sateiden ennustaminen oikein edes 24h aiemmin on jo riittävän vaikeaa.

 • Säästä kirjoitti:

  No nyt forecan 15 pvän ennuste näyttää siltä, mitä uskon jouluksi tulevan. Kylmenemisestä ei ole tietoakaan.

 • Teemu kirjoitti:

  Ke-to akselilla olisi matalankeskus ylittämässä jostain päin maata. EC olisi ajamassa keskusta keskivaiheilta yli ja K-suomi saamassa ensin vettä ja sitten kunnolla lunta. Etelä on tietysti ja jälleen kerran matalalan lämpimällä sektorilla ja kunnon rankkasadetta ja lämpö +5. Loppuosa sateesta räntänä ja lumena. ICON ajamassa keskuksen etelämpää ja GFS synnyttäisi matalan vasta Venäjän puolelle. GEM ajamassa matalaa huomattavasti EC:tä huomattavasti etelämpää.

  Varmaan tuossa tiistain tienoilla alkaa näkemään tilanteen paremmin.

 • Säästä kirjoitti:

  Kaisaniemessä joulukuun keskimääräinen ylin lämpötila on +0,5 astetta ja keskim. alin -4,5°. Noin kylmää maksimia ei ole vielä tassä kuussa Kaisaniemessä ollut ja alimpiakin vain 3kpl.

 • Jykä kirjoitti:

  Lienee ollut harvinaisen (?) vähäluminen alkutalvi, Jyväskylän eteläpuolella ei ole missään tainnut edes 10 senttiä mennä rikki?

  • peikko763 kirjoitti:

   Muistuttaa vähän vuotta 2006. Tosin silloin marraskuun alun kylmänpurkaus oli täällä ainakin vähän kovempi kuin tämän vuoden. Joulukuu on menossa lämpöisimpien joukkoon todennäköiseti.

   • Jani kirjoitti:

    Kaisaniemessä 2007 & 2013 on vähän lähempänä nyt kuin 2006. 2006 oli vielä hiukan kuumempi kuin tämä.

    2007 & 2013 kävi sentään hennohko lumipeitekin alkukuusta maassa

  • Amppari kirjoitti:

   Niin no, ehkä Jyväskylän eteläpuolella. Pohjoisempana eri juttu, vaikka lauhaa onkin. Oulunsalon mittausasemalle tuli todennäköisesti pysyvä lumi 27.10, joka on yli kuukausi keskimääräistä aikaisemmin.
   Ei tätä joulukuuta voi verrata ollenkaan vuosiin 2006 ja 2007, jolloin Oulussakin paukuteltiin +5 pitkin joulukuuta.

   • Jukair kirjoitti:

    Minäkin olen kiinnittänyt huomion tuohon, että täällä pohjoisempana lauhuus ei ole iskenyt samaan malliin kyllä kuin tällä vuosituhannella monesti aiemmin. Tämä näkyy, että sateet on tulleet enimmäkseen lumena ja sitä on jo paljon ajankohtaan nähden. Nytkin virtaukset syvältä etelästä ja lounaasta sulien merien yli ja ollaan kuitenkin juuri pakkasella ja lunta satelee.

   • Jykä kirjoitti:

    Juu, sitä siis tarkoitin. :) Pohjoisessa aivan eri meininki, esim Sodankylässä juuri nyt 60 cm lunta (eikä taida edes olla mitään höttöä), siellä kuukausiennätys enää 14 cm päässä!

 • Jukka kirjoitti:

  (N)AO:n laskeva trendi ei ainakaan vielä heijastu joulun ennusteissa. Toisaalta lauha deterministinen GFS-ajo on outlier parvessa ja ECMW:n hajonta jouluaatolle on suuri esimerkiksi Hyvinkäälle (min. -14.5° max. 6.2°).
  https://meteologix.com/es/forecast/656913-hyvinkaeae/ensemble/euro/temperature

 • peikko763 kirjoitti:

  Tässä kuva joulukuun NAO-indeksistä.
  https://pbs.twimg.com/media/EL0xdpwXUAAmaqf?format=png&name=900×900

  Viime vuodet paljon plussalla

  • Teemu kirjoitti:

   Paljon puhuva graafi. Ja eritoten masentava. Plaah

   • peikko763 kirjoitti:

    Juu ja kyllähän tuo vaikuttaa täällä joulukuuhun paljonkin. Tuuleeko meille Azoreilta lämmintä ilmaa, vai Siperiasta kylmää :)

    En usko että tämä kuitenkaan jatkuisi näin ikuisesti. Vielä josasin vaiheessa tulee elinaikanamme rypäs NAO- joulukuitakin. Tosin pitempi 1000v sykli on todennäköisesti vielä kasvussa NAO+ suuntaan ainakin sata tai satoja vuosia.

  • Amppari kirjoitti:

   http://weatheriscool.com/

   Lähes kaikki draivit menossa talvisempaa keliä jouluksi puoltavalle linjalle, mutta ennusteet senkun menee paskemmaksi :D

   • Jukair kirjoitti:

    Marraskuun lopulla näytti ennusteet laajaa ja pitkäkestoista kylmänpurkausta itsenäisyyspäivän jälkeen. Draivit näytti puolestaan lämmintä ja lämmintähän sieltä tuli. Saa nähdä miten nyt. Lunta täällä tällä hetkellä 55cm, yön ja päivän satanut hiljoksiin.

   • peikko763 kirjoitti:

    Ongelma taitaa olla siinä ainakin, että Atlantilla ei ole NAO-/AO- tyylinen SST kuvio. Se aiheuttaa ehkä sen, että tulee lyhytaikaisia NAO-/AO- purkauksia ja valtaosin on jotain muuta AO+/NAO+. Siksi se että Suomeen osuisi kylmää ei ole niin todennäköistä, koska kylmänpurkaukset ovat niin lyhyitä :)

    Olisi eri asia jos indeksit olisivat jatkuvasti miinuksella. Siinä ennemmin tai myöhemmin tännekkin osuisi kylmä.

 • AP kirjoitti:

  Keskiviikon matalapaine näyttää tuovan karmeimman kelin Tampereen ja Jyväskylän välille. Siinä missä Turussa voidaan käydä +7 asteessa ja satelee hissukseen vettä tai Oulussa voidaan nauttia poutaisesta pakkaspäivästä, tänne sademääräennuste on 20 mm, “voimakasta räntäsadetta” ja +1 aste. Vähän saa jännittää mitä lopulta tulee mutta onneksi ei tarvitse lähteä tien päälle silloin.

 • Jykä kirjoitti:

  Sodankylässä lumisade vain yltyy, juuri nyt 66 cm lunta.

  • Säästä kirjoitti:

   Hyvinkäällä lumettoman joulun todennäköisyys on varmaan jotain yli 95% luokkaa. Aika onnetonta, etta pohjoisempana kuin 60 °N on näin surkeita joulukuita.

   • Amppari kirjoitti:

    Tänne päin olisi näillä ennusteilla tulossa harmaa (ei musta, eikä “pakkasvalkea”) joulu. Monet suojat kokenutta lunta yli 20 cm. Keskilämpötilaltaan kuluva joulukuu on muistuttanut Oulussa joulukuita 2011 ja 2013, jälkimmäisenä vuotena oli umpisurkea loppukuu. Ei voi kuin toivoa, että tulisi edes 2012 -tyyppinen alkuvuosi.

   • Wade kirjoitti:

    On tilanne vähän parantunut viime vuosikymmeninä, ainakin Tampereella. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana siellä ollut 8 mustaa jouluaattoa, kun 1930 – 50 luvuilla niitä oli yhteensä 12. Nyt taitaa Tampereelle tulla taas valkea joulu.
    https://pbs.twimg.com/media/EL-VGJzXYAEd6e2?format=jpg&name=medium

    • AP kirjoitti:

     “Taas” valkea joulu? Fakta on kuitenkin se, että vuodesta 2006 alkaen mustia jouluja on ollut täällä jo 7 kpl (lasken vuoden 2008 mukaan mustiin jouluihin, jolloin näköjään virallisesti aattoaamuna ollut vielä 2 cm, mutta joulupäivänä 0). 1946-1957 oli suunnilleen samanlaisella aikavälillä myös 7 kpl. Mutta siitä 50 vuotta eteenpäin olikin valkean joulun todennäköisyys 90 % vaan ei ole enää: viime aikoina se on ollut lähempänä 50 % kuten Peikkokin tuossa alla toteaa. Viimeksi täällä oli kunnolla (yli 20 cm) lunta jouluna 2012. Eikä nytkään vielä varmaa ole valkea joulu, vaikka huomenna kunnolla pyryttäisikin. Plussakeliä kuitenkin jälleen tiedossa hetkellisen viileän jälkeen.

     • peikko763 kirjoitti:

      2017 oli ainakin myös Tre maaseudulla hyvin lunta jouluna. Se talvi olikin hyvin luminen ja pysyvä lumi tuli meille jo 4.12.2017.

      Nythän tänä talvena pysyvän lumen tulo on jäämässä myöhäisimpään ajankohtaan sitten 2016-2017 talven vähintään. Jos joulua ennen tulevat lumet sulavat pois ja viimeistään uutena vuotena ei saada lunta, niin sitten täytyy jo vertailukohtaa hakea talvesta 2014-2015 lumen myöhäisyydessään tai 2013-2014.

   • peikko763 kirjoitti:

    Täällä sanoisin luminen joulu 50-50% Riippuu todella paljon huomisesta, missä muodossa sade tulee. Itseasiassa jouluaatoksi myös lumisadetta luvattu.

    Nytkin on lunta massa muutama sentti.

    • Jykä kirjoitti:

     Mikäli huomisen jälkeen Tampereella on yli 10 cm lunta on vielä jonkinlaiset mahdollisuudet valkoiselle joululle. Jos jää alle sen, niin maa tulee olemaan mustana. :)

     • peikko763 kirjoitti:

      Meillä on maa ollut tällä viikolla jäässä maaseudulla suurelta osin. Eli maa ei ole ainakaan lämmin vaikka lauhaa onkin ollut, vaan se on päässyt jäätymään jo aikaisempien pakkasien vuoksi.

      Pidän siksi mahdollisuuksia lumiseen jouluun hyvinä ainakin maaseudulla, huominen ennuste näyttää aika lumiselta.. ja pohjalla on vanhaakin lunta.

      Sademäärät ovat huomisen jälkeen aika pieniä jatkossa, niistä ei riitä kyllä puhtia sulattamaan huomisen jälken lumia. Ja pitää huomioida sekin, että täällä on jo maa jäässä osittain ainakin.

     • AP kirjoitti:

      Joo, näin varmaan on. Ainakin jos tulee 20 cm, se ei välttämättä sula kokonaan pois. Erikoista muuten on, että viime yön vähäinen matalapaine toi 5 cm lunta sulaan maahan, joka ei meinaa millään sulaa pois, vaikka ilma on viimeksi käynyt pakkasella niukasti torstain ja perjantain välisenä yönä. Eli nyt on maa valmiiksi “kylmänä” vastaanottamaan huomista runsasta märkää lumisadetta. Mutta lopulta matalapaineen reitti ratkaisee. Täällä voi yhtä lailla olla perjantaiaamuna 8 cm kuin 28 cm. Oma veikkaus on 13 senttiä.

     • peikko763 kirjoitti:

      Juupajoella hyvin lähellä Tamperetta pysyvä lumi tuli jo marraskuussa todennäköisesti:
      https://ilmatieteenlaitos.fi/saa/juupajoki?parameter=snowdepth

      Sama myös Ähtärissä :
      https://ilmatieteenlaitos.fi/saa/%C3%A4ht%C3%A4ri?parameter=snowdepth

      Jämsässä vasta 10.12
      https://ilmatieteenlaitos.fi/saa/j%C3%A4ms%C3%A4?parameter=snowdepth

      Multia on myös aika luminen paikka useina vuosina, siellä oli lähellä ettei pysyvä lumi tullut marraskuun alussa :
      https://ilmatieteenlaitos.fi/saa/multia?parameter=snowdepth

      Kuten sanoin. Talvi on hyvin lähellä ollut täältä kokoajan. Meiltä on linnuntietä Juupajoelle 50km vain.

  • Wade kirjoitti:

   Twitteristä löyty käppyrä, jossa on Sodankylän lumensyvyyksiä vuodesta 1959. Näyttäisi tämän hetkinen 67 cm olevan jo joulukuun ennätystasoa viimeisen 60 vuoden aikana.
   https://pbs.twimg.com/media/ELlX7U4WsAEU2gW?format=png&name=large

   • Mika kirjoitti:

    Joo, päivittäisissä lumensyvyyksissä Sodankylän joulukuun ennätys 1959-2018 välillä on 67 cm (31.12.1968 ja 31.12.1979).

    Tuossa on siis otettu vain aamulla 6 UTC mitattu lumensyvyys, koska se on ainoa vertailukelpoinen lukema ennen automaattimittareiden tuloa. Voi olla että huomisaamuna ollaan lähellä ennätyslukemia.

 • Säästä kirjoitti:

  Mitäs sanotte huomisen myrskytuulista Suomenlahdelle? Mahdollisesti myrskypuuskia myös rannikolle ja ehkä sisämaassakin.

  • Donnerwetter kirjoitti:

   Fmi ennustaa klo 18.00 11 m/s tuulia Uudenmaan pohjoisosiin. Tuommoisia tuulia on koettu viimeksi Eino-myrskyn yhteydessä ko. alueella.

   • Säästä kirjoitti:

    Taisi senkin myrskyn tuleva voima heikentyä vähintään 5 m/s, joten taidetaan tyytyä pikkupuhuriin. No 5 astetta ja vesisadetta. Jeeeee

 • Jukka kirjoitti:

  Laskin lumipäivien vuotuisen määrän Kaisaniemessä keskiarvoistettuna vuosikymmenien perusteella. Surkealta näyttää 2010-luku lumipäivien määrässä.

  1910 118.6
  1920 127.3
  1930 110.1
  1940 128.6
  1950 128.1
  1960 119.4
  1970 118.4
  1980 120.1
  1990 106.1
  2000 103.9
  2010 86.6

  • Jukka kirjoitti:

   Tässä vielä joulukuun lumipäivät erikseen. Perin mustalta näyttää nykyhetki.
   1910 18.7
   1920 19.6
   1930 11.3
   1940 16.9
   1950 17.3
   1960 21.9
   1970 17.2
   1980 22.0
   1990 18.1
   2000 14.5
   2010 9.4

   • Teemu kirjoitti:

    Näissäkin tulisi pystyä vertailemaan vielä suursäätilat mukaan. 2010-luvulla on ollut tolkuton lämpöpumppaus Atlantin/etelän kantilta joulukuissa, että jos noin olisi ollut aiemmin, olisi lopputulos ollut aiempina vuosikymmeninä kutakuin varmaankin samanlainen. Toki tuolloin oli perusviileämpää.

 • Teemu kirjoitti:

  Tämän päivän matalan keskus menee meikäläisen kannalta 50-70 kilsaa liian pohjoista reittiä. Muuten tännekin olisi tulossa lunta. Keskus kuitenkin otti sen 100 kilsaa eteläisemmän reitin mitä EC pari päivää sitten ennusti. ICON ennusti himpun vielä eteläisempää reittiä, mitä nyt toteutui, joten aika tasapeli.

  Normaalitilanteessa, jos alla ei olisi ollut näin pitkää lämpökautta ja tällaista suursäätilaa, olisi lumisade ollut tässäkin tilanteessa satavarma.

 • Teemu kirjoitti:

  On se pienestä kiinni. Taitaa juuri nyt mennä lämpimän rintaman pohjoisreuna aivan Hämeenlinnan eteläreunalla ja sen pohjoispuolella lämpötila putoaa ja sade kiinteämpää ja sen eteläpuolella lämpö nousee ja tulee kaatamalla vettä. Voihan vitalis.

  • Jykä kirjoitti:

   Tässä voisi pikku hiljaa jo pitää aika varmana, että Jyväskylä, Kuopio ja Joensuu saavat valkoisen joulun. Tampere voi tänään saada sen verran vielä lunta, että ainakin osa lumista saattaa sittenkin säilyä jouluun asti?

   • Säästä kirjoitti:

    Joo Hämeenlinnassa +0,3 °c ja täällä +3 jotain 40-50 kilsaa etelämpänä

   • peikko763 kirjoitti:

    Tampereen keskusta on se alue, josta lumi lähtee sulamaan ensin. Se oli aika lumeton eilenkin illalla. Maaseudulla sen sijaan oli 5cm illalla lunta kun tulin kotiin ja tänään aamullakin vielä oli lunta se 4cm ainakin meillä ennenkuin uutta alkoi satamaan päälle.

    Tämän päivän jälkeen kokonaispotti meillä se 12cm…20cm oma arvaus. Paikoittain mäkisissä paikoissa voi olla enemmänkin.

    Torstaina lumi tuskin lähtee vielä sulamaan pois, koska on juuri ja juuri ehkä pakkasella lämpötilat.

    Perjantaina ja sunnuntaina tulee lunta sekä vettä, mutta ollaan plussalla. Tilanne kuitenkaan ei ole ihan pahin mahdollinen sulamisen kannalta. Lauantai on plussapäivä muutamalla asteella. Maanantaina on oikeastaan sulamisen kannalta pahin päivä. Jouluaattona ennusteen mukaan 0C paikkeilla taas eli silloin sulaminen ei etene niin vauhdikkaasti.

    Joulupäivänä tulisi lunta taas lisää ennusteen mukaan ja sitten alkaisi pakkaset :)

    On kyllä tosiaan siinä ja siinä onko jouluna lumet täällä maassa.. sanoisinkin omaksi arvaukseksi että keskustassa ei kyllä ole lunta, mutta laidoilla ja maaseudulla voi olla mahdollisesti aattona lunta. Ja onko tässä vielä talven pysyvä lumi, on vielä monen mutkan takana… ei mikään päivänselvä asia.

  • Teemu kirjoitti:

   En kyllä ikinä nähnyt talvisaikaan näin terävää eroa, mitä nyt on sateen olomuodossa. Vuoristossa toki nähny vastaavaa (tai huomattavastikin) ja terävämpääkin eroa. Helvetti kun tää meni nyt näin.

   • Teemu kirjoitti:

    Nyt kiinteän raja 15 km päästä täältä.

    • AP kirjoitti:

     Teemu, usko pois kun sanon ettei mitään harmittelemisen aihetta ole. Säästyt loskalta, sohjolta, jäältä ja iljanteelta. Siis hienoahan olisi, jos nyt sataisi puhdasta lunta ja sen jälkeen tulisi pakkaskausi ainakin jouluun asti. Siinä vaiheessa ei pieni suojakaan merkkaisi mitään.

     Mutta todellisuus täällä on nyt sellainen, että sateet alkoivat vetisinä +2 asteessa ja pari tuntia satoi räntää ja keskustan kadut olivat harmaan loskan vallassa. Vasta nyt lämpötilan laskiessa alkaa maahan jäädä jotain valkoistakin. Isompien sateiden pitäisi kuitenkin väistyä täältä jo parin tunnin kuluessa. Härmälässä nyt 7 cm (ja siinä on mukana edellisyön “yllätyslumisateen” jämät mukana), joten ollaan kaukana mahdollisesta 20 sentistä. Onneksi niin. Vähemmän sohjoa, vähemmän harmia. Jo pe-la tienoilla on tulossa lumentappokeli +2…+3 astetta tihkusateineen, ja jos ei tuo vielä pysty lumia viemään, su-ma samanlainen lauha annos viimeistään. Ei tule valkoista joulua tänne. Ympäröivälle maaseudulle kuten Peikon tiluksille voi tulla (mutta sekin laikuttaista suojalunta mitä sattuu jäämään).

    • Matti kirjoitti:

     Vieläkin jyrkempi raja oli 29.11 kun lämpötila tippui pk-seudulla +5 -> 0 jonkun 10min aikana. Välimatkaa tais olla siinä kylmässä rintamassa kans jotain 15km

 • AnttiL kirjoitti:

  Hämärää on. Muistan kun 27.12.2013 oli päivän korkein säteilymäärä 7 w/m2 silloisen Klaukkalan sääaseman mukaan. Tuo asema ei ole muutamaan vuoteen ollut toiminnassa, mutta silmämääräisesti arvioiden ei tuon jälkeen juuri ole näin pimeitä päiviä ollut.
  Hämeenlinnassa ja Lahdessa on tullut lunta, että ei kovin kaukana raja täältäkään ole.

  • Säästä kirjoitti:

   Joo kesällä ei taida olla edes yöllä niin pimeää kuin nyt oli ennen yhtä.

 • Säästä kirjoitti:

  Nyt muuttui lumeksi aivan kuin kiusallaan.

 • Spege kirjoitti:

  Johan oli kunnon lumisade klo.15-17 välillä satoi todella nopeasti 10-15 senttiä lunta. Sen jälkeen on tullut 1-3 senttiä lisää.

 • Jani kirjoitti:

  Nyt näyttää GFS pääajot erittäin hienoilta. Mustaa ikkunaa on tulossa Kaisaniemeen

  • peikko763 kirjoitti:

   Täällä tilanne ei ole juuri sen parempi kuin sielläkään. :) Hädin tuskin päästään päivänä parina pakkaselle. Eikä ole mikään itsestäänselvyys että lauha loppuu tammikuussa.

   • Toni kirjoitti:

    Täältä Lounais-Suomen näkökulmasta tilanne alkaa muistuttamaan pahaenteisesti talvia 2006/2007 ja 2007/2008 jolloin vesisateet jatkuivat tammikuussa ja ajoittain vielä varsin rajuina.

 • peikko763 kirjoitti:

  Yritän löytää loppuviikosta tai ensi viikolla aikaa uuteen sääartikkeliin. Pääsee puhumaan lauhasta joulukuusta. Tietysti pohjoisessa tilanne voi olla eri kuin täällä .) Mutta tarkistan sen kirjoittaessani artikkelia.

 • Säästä kirjoitti:

  Aikas sumuinen joulu tulossa etelään 😂 Joulukuut ovat kyllä menneet pilalle näistä jatkuvista länsivirtauksista. Tuulisi edes viikon pari kunnolla pohjoisesta tai idästä, niin olisi jotain hyötyä tästä pimeydestäkin.

  • Wade kirjoitti:

   Tilastoista katsottuna positiivisen AO faasin alkaminen 1989 näkyy joulukuiden lämpötiloissa jonkin verran. Suurempi heilahdus lämpimämpään näyttäisi kuitenkin tapahtuneen joulukuusta 2006 alkaen läpi maan. Samaan aikaan arktisen merijään pinta-alassa tapahtui heilahdus alaspäin. Noita heilahduksia osin voi sama tekijä selittää.

   https://ilmatieteenlaitos.fi/tilastoja-vuodesta-1961

 • Jykä kirjoitti:

  Loppuvuodeksi lähinnä jännitettävää tuleeko top-5 lämmin jouluaatto Kaisaniemeen sekä ehkä myös top-5 lämmin joulukuu sinne. Molempiin nähdäkseni aika hyvät saumat.

 • Amppari kirjoitti:

  Ääriesimerkki NAO+ -kuukaudesta ollut. Lapissa lunta riittää ja etelässä ruoho vihertää.
  Ilmeisesti vortexi on nyt heikentymässä vuoden vaihdetta kohden, liki ennätysvahvahan se on nyt ollutkin. Josko vähän sekoittaisi tätä paskakuviota kylmempään suuntaan :D

 • Säästä kirjoitti:

  Ennusteet taas kiusoittelevat joulun jälkeisellä kylmenemisellâ, mutta vahva veikkaukseni on se, että kylmeneminen siirtyy taas jatkuvasti myöhemmäksi ja ehkä joskus tammikuun puolivälissä talvi alkaa täälläkin, rannikolla ei silloinkaan.

  • Jukka kirjoitti:

   Hieman jo pelottaa, tuleeko talvi lainkaan. Mutta niin vain 2015 näinä päivinä joulukuussa oli +10 astetta ja paria viikkoa myöhemmin mitattiin -20 asteen pakkasia. Ja muistaakseni missään ennusteissa muutosta ei näkynyt, vaan tammikuusta povattiin lauhaa.

   • peikko763 kirjoitti:

    Täällä ei vielä ihan lohduton tilanne. Eilen näytti ennuste pahemmalta. Nyt jouluaattona olisi itseasiassa jo pohjoisemman puolelta tuuli ja joulupäiväksi lumisadettakin :)

    Itse odotin 20.12-30.12 välille vähän talvisempaa vs. muuhun joulukuuhun nähden. Mutta, koska suursäätila on yleisesti niin lauha, niin tämän parempaa ei ole tällä kertaa tarjolla. Kylmä jakso marraskuun lopussa oli ajankohtaan nähden parempi. Ja marraskuun alussa oleva kylmänpurkaus vielä parempi kuin marraskuun lopun.

    “Kylmänpurkaukset” tai normaalitalviset jaksot, ovat huonontuneet koko syksyn ajan. Olisiko seuraava kylmänpurkaus tammikuussa sitten parempi kuin nyt tai vielä huonompi, jään seuraamaan itse.

   • peikko763 kirjoitti:

    Täytyy tämän talven osalta sanoa että ECMWF pitkäaikainen talviennuste onnistui joulukuussa ainakin hyvin. Kuinka hyvin se onnistui koko talven osalta, siihen tarvitaan vielä tammikuu ja helmikuu.

 • Jukair kirjoitti:

  Koillismaalla on tulossa joulukuusta lauha, minun sääasemalla jopa lauhin mitatuista. Samalla kuukausi on ollut lumen suhteen talvinen. Lämpötila on ollut enimmäkseen juuri ja juuri pakkasella ja pakkasjaksot hyvin lyhyitä. Esim. viime yön -22,2 tuli kyllä ennusteisiin nähden puskista, mutta yhtä nopeaan se hävisikin.

 • Janne kirjoitti:

  Jouluaatolle näyttää pohjoistuulta ja plussaa.

 • Säästä kirjoitti:

  Nyt joulupäivän ennuste näyttää nollaa ja lumisadetta tänne, mutta eiköhän se muutu aamuun mennessä +5 asteeseen ja vesisateeseen.

  • Jykä kirjoitti:

   Hyvin ennakoitu. 🙂

  • peikko763 kirjoitti:

   Tänne lumisadetta joulupäiväksi ja jouluaatoksi. :) JOulun olen itse Keski-Suomessa. Siellä lunta nyt 10cm. Täällä olisi musta joulu, siellä mustan joulun todennäköisyys on hyvin pieni.

 • Amppari kirjoitti:

  Jassoo, perinteinen 2010-luvun uuden vuoden föhni tai vastaava myräkkä näyttäisi olevan tulossa, jos uusin ECMWF toteutuu. Kyllä nää vuodet on vaan nyt toistellu itseään :D

 • Säästä kirjoitti:

  Joo iso yllätys, että joulupäivän 5cm lumisade on jo muuttunut vesisateeksi. Jeeee

 • Jukair kirjoitti:

  Lapissa toisin paikoin mittaushistorian lumisin joulu, Sodankylässä täten lumisin ylin 100-vuoteen. Täällä ei ennätyksiin ylletä, sillä 1981 jouluna lunta muutamaa senttiä vaille metrin. Täällä edellisen kerran jouluna lunta tätä enempi 2013(joulupäivänä 65cm), tuolloin tosin lumen syvyys lähes puolittui vuodenvaihteeseen mennessä vesisateiden vuoksi. Nyt lumensyvyys 56cm.

 • Mika kirjoitti:

  Sodankylässä jännitetään itse asiassa sitä rikkoutuuko vuoden 1922 joulukuun lumiennätys, joka on 74 cm.

  • Jukair kirjoitti:

   Jep, 72cm näkyy nyt Tähtelässä olevan. Aika hyvätkin saumat koko joulukuun ennätykselle olemassa, onhan kuukautta jäljellä vielä. Jopa metrin raja virallisillakin mittauspaikoilla mahdollista ennen vuoden vaihtumista. Vuotsossa jo yli 80cm.

  • Tuma kirjoitti:

   Tänä aamuna jo sivuttiin.

 • Säästä kirjoitti:

  Uskaltaako etelässä jo luottaa kylmenemiseen vai jääkö se taas tuhnuksi?

  • Jukka kirjoitti:

   Ei ainakaan NAOn puolesta pitäisi mikään muuttua. Perinteisesti loppiaiseksi voisi ajatella kylmenevän.

   • Säästä kirjoitti:

    No juu Fmi heitti jo ensi viikon alkuun +5 astetta. Kiva kyllä seurata, kuinka paljon ennusteet heittelevät viikon päähän.

    • AP kirjoitti:

     Todellakin. Sillä välin kun kirjoitin äskeistä kommenttia ma 30. päivän ennuste lämpeni 5 asteella. No, ehkä edes minitalvi 25.-29.12. tulee kuitenkin, ellei sitäkin vielä peruta. Joulupäiväkin lämpeni jo asteella, eikä lumipeite enää olekaan kirkossa kuulutettu.

  • AP kirjoitti:

   Lyhyellä aikavälillä voi kyllä luottaa. Aatto on vielä musta ja sumuinen laajalti etelässä ja lännessä, mutta joulupäivän matalapaine näyttäisi kulkevan Itä-Suomen yli ja viileämpää ilmaa pääsee leviämään eteläänkin. Eli sateet joulupäivänä etupäässä räntää ja lunta, vain rannikoilla vielä vettä. Sen jälkeen pikkupakkasta vuoden vaihteeseen asti. Lauhtuuko silloin sitten ja kuinka paljon jää nähtäväksi.

   Mutta merkkejä siitä siis on että talvi voisi alkaa päästä niskan päälle ainakin etelän sisämaassa.

   • peikko763 kirjoitti:

    Veikkasin itse jo jonkin aikaa sitten että 20.12-30.12 välissä tulisi kylmempi hetki :
    http://www.saaforum.tk/2019/11/30/2-jakoinen-marraskuu-lahes-jo-takana-joulukuu-alkaa-ihan-aluksi-pikkupakkasella-ja-lauhalla-myos-aonao-talven-syklit/#comment-34223
    http://www.saaforum.tk/2019/11/30/2-jakoinen-marraskuu-lahes-jo-takana-joulukuu-alkaa-ihan-aluksi-pikkupakkasella-ja-lauhalla-myos-aonao-talven-syklit/#comment-34271

    Nyt ennusteen mukaan näyttäisi siltä että hieman kylmempi hetki olisi 26.12-29.12 eli aika lyhyeksi tuo talvisempi hetki jäi. Itse veikkaan että tammikuun alku on pääosin aika lämpöistä, kylmää ei ole luvassa tosiaan. Seuraava kylmempi jakso voisi tulla 16.1 alkaen ja loppua 26.1. Jos suursäätila jatkuu AO+/NAO+ voittoisena. Toki lyhyitä AO-/NAO- jaksoja voi välissä tulla :)

   • peikko763 kirjoitti:

    Pysyvän lumentulo menee tänä talvena todennäköisesti aika myöhäiselle. Verrattavissa 2010-luvun lauhimpiin talviin 13-14 tai 14-15 täällä.

    15-16 talvena meille tuli pysyvä lumi 26.12 ja 16-17 talvena uutena vuotena 31.12.

    Vaikea uskoa että tänä talvena mentäisiin pysyvässä lumessa joulukuun puolelle.

   • Jykä kirjoitti:

    Kuten aiemmin tuli todettua, Tampereella luminen joulu olisi vaatinut vähintään sen 10 cm lunta edellisestä pyrystä. Nyt tuo vaatimaton 7 cm suli odotetun nopeasti.

    • peikko763 kirjoitti:

     Oikeastaan jo eilen illalla oli aurauskasat enään jäljellä. Tänään aamulla nekin olivat jo menneet suurelta osin.

     Ennuste näytti vielä viileämmältä ennen joulua, mutta todellisuudessa lauha oli lämpöisempi mitä luvattiin meilläpäin ainakin.

     :) Minun mielestäni olisi tarvinnut olla n. 20cm pohja että se kestäisi suojat kunnolla ei tuollainen pieni määrä suojaa kestä kauaa ja varsinkin jos lumi jää sulaan maahan kuten tänä talvena.

    • peikko763 kirjoitti:

     Mitä Jykä veikkaat pysyvän lumen tuloa tänne tai Hesaan ? Itse veikkaan että molemmissa mennään tammikuun puolelle pitkälle. Hesassa tekee tiukkaa silloinkin jäädä lumi.

     • Jykä kirjoitti:

      Ei ainakaan tämän vuoden puolella. 🙂 Voi olla, että menee jonnekin tammikuun lopulle. Ei muuten ihan taida tulla top-5 lämmin jouluaatto Kaisaniemeen, +4,4 C ei ihan siihen riitä.

 • Janne kirjoitti:

  Tänä vuonna kylmintä aikaa ajankohtaansa nähden oli aivan toukokuun alussa ja heinäkuun alkupuolisko ainakin täällä etelässä. Suhteessa lämpimintä oli varmaan huhtikuun loppupuolisko. Myös joulukuusta tulee harvinaisen leuto.

  • AP kirjoitti:

   Täällä oli ajankohtaan nähden hyvin kylmiä päiviä myös heinä-elokuun vaihteessa, aivan lokakuun alussa ja loka-marraskuun vaihteessa. Talvikin meinasi todella alkaa jo 28.10. mutta se peruttiin sitten myöhemmin.

   Kylmän vastapainoksi harvinaisen lämmintä oli huhtikuun lopulla, 6.-8.6., 27.-28.7. (yli +30 astetta) ja 27.-29.8. (3 hellepäivää). Syyskuun alun pari hellepäivää eivät yltäneet tänne asti.

   Silmiinpistävää oli jyrkät vaihtelut niin, että samankin kuukauden aikana saattoi olla hyvin lämmintä ja hyvin kylmää.

 • Säästä kirjoitti:

  Hyvät joulut kaikille palstalaisille 🎅

  • Jukka kirjoitti:

   Vihreää, mustaa tai valkoista joulua kaikille, missä ikinä sitä vietättekään!

 • Teemu kirjoitti:

  Alkoi joulun kelit sen verran ahdistamaan, että hommasin lukemiseksi Matti Virtasen “Ilmastopaniikki, Hoito-opas” -teoksen..:)

  Kaikille Hyvää Joulua.

  • peikko763 kirjoitti:

   Hah. Hyvä teos. Mää sain joululahjaksi Mikko Paunion hourulan väen ilmastovallankumous.

   Tämä kirja minkä itse sain on sellainen humoristine kirja. Ei voi liian vakavalla naamalla lukea.

  • Jani kirjoitti:

   Nythän on joulun kelit ihan hyvät pääkaupunkiseudun aluella kun on Mustat ikkunat ja vettä sataa

 • Säästä kirjoitti:

  Kolmen päivän talvi tulossa tänne ja sitten taas plussaa. No nyt on sentti lunta maassa, joten ei surkein mahdollinen tilanne.

 • Petri kirjoitti:

  Viimeisimmät ajot (GFS, FMI) näyttäisivät nyt su-ma todella reipasta lämpöaaltoa koko maahan – käytännössä koko maassa vähintään 2-4 astetta ihan tuntureita lukuunottamatta. Saapa nähdä. Sen jälkeen saattaisi sitten 4.1. jälkeen vihdoin jäähtyä, kun matalapaineet voisivat ottaa eteläisempää reittiä. Mutta toinen vaihtoehto on, että Keski-Euroopan korkea vahvistuu blokiksi ja lämpö jatkuu vielä jonkin viikon koko maassa.

  Jäätalvi ei ole oikeastaan edes alkanutkaan Perämeren pohjukkaa lukuunottamatta. Itämerellä on vielä 6-7-asteista vettä. Jos suursäätila ei muutu, tämä alkaa näyttää 2007-2008 talvelta. Silloin etelärannikolla oli käytännössä mustat ikkunat aina maaliskuuhun asti – sitten talvi tuli yhdeksäksi päiväksi ns. jälkitoimituksena.

  Keskeytyksettömän talven ystäville Suomessa ei kohta ole enää muuta pakopaikkaa kuin Saariselkä. Kaikkialle muualle lämpimät lehmän henkäykset ulottuvat jo, oli mikä kuukausi tahansa.

  • Säästä kirjoitti:

   Joo o, vielä pari päivää sitten näytti, että täälläkin alkaisi talvi, mutta kuten aina tänä talvena kylmeneminen jää vain parin päivän mittaiseksi ja talvi siirtyy taas myöhemmäksi. Taitaa tulla helppo jäätalvi jäänmurtajille. Pilkkiminenkin voi olla vaikeaa eteläisessä Suomessa.

   • Amppari kirjoitti:

    Ei tuollaisilla plussa-NAO:illa ja AO:illa talvea tehdä etelään :-0 Uskomatonta p*skaa kyllä ennusteet nyt.

    • Säästä kirjoitti:

     Joopa joo katsokaapa Balkanin alueen ennusteita. Esim Sofiaan tulee kunnon pakkaset pidemmäksi aikaa kuin tänne. Voi v..

  • AnttiL kirjoitti:

   Kyllähän suursäätila ennusteen mukaan on muuttumassa, mutta ei yleisesti toivottuun suuntaan. Matalapaineiden reitit ovat muuttumassa selvästi pohjoisemmaksi ja Keski
   -Eurooppaan korkeapaine ja sitä myötä säätila mahdolliimman lauhaksi.
   Nyt vielä vallitsevalla säätilalla täällä pitäisi olla selvästi kylmempää, mutta lämmin ilma on jäänyt tänne loukkuun, kun kylmää ei ole päässyt purkautumaan.

  • peikko763 kirjoitti:

   Atlantin lämpöjakauma näyttää tällä hetkellä AO+ /NAO -neutraalia kuviota. Periaatteessa tammikuun alku on vähintäänkin aika lauha. Ellei suuria muutoksia tule AO- ja NAO- suuntaan myös tammikuun loppu on lauha.

  • peikko763 kirjoitti:

   Tästä Petrin näkemyksestä olen siksi samaa mieltä. Merkit Atlantilla on marraskuusta lähtien olleet paljon enemmän NAO+ ja AO+ suuntaisia kuin NAO- tai AO-. Vielä syyskuussa ja lokakuussa tilanne näytti kohtalaisen lupaavalta, mutta marraskuussa tilanne alkoi muuttumaan.

   Itse veikkaan kokonaisuudessaan talvesta melko lauhaa tällä hetkellä. Helmikuusta ja maaliskuusta vielä tässä vaiheessa aikaista sanoa, mutta tammikuu on suurella todennäköisyydellä myös lauha.

 • Teemu kirjoitti:

  AO index on hyppäämässä ennusteissa +4- +5 tienoille. Liekö jo ennätyksen lähellä. Kohtuu uskomatonta. Polaaripyörre on myös äärimmäisen vahva.

  • peikko763 kirjoitti:

   Itselle tuo oli odotettavissa kun seuraan enemmän SST jakaumia :) Ei ole yllätys. Tuskin se pysyy kauaa noin paljon plussalla, välillä voi olla lyhyitä AO- jaksojakin, mutta enimmäkseen tässä tilanteessa odotan AO+ kelejä.

 • Jukair kirjoitti:

  Joulukuusta tulee täällä selvästi lauhin 2012 jälkeen. Nyt keskilämpötila minun asemalla -4 mikä taitaa olla n. 7 astetta korkeampi kuin tavanomainen. Kaikesta lauhuudesta huolimatta joulukuu on ollut talvinen ja pitkät suojajaksot on jäänyt täällä pois. Muutama lyhyt hyppäys suojan puolella ja muuten enimmäkseen pikkupakkasta. Lunta satelee taas vaihteeksi ja taitaa olla jo yli 60cm, en ole aamun lukemaa vielä tarkistanut. Maanantaina taitaa tosiaan pyyhkäistä föhn-tuuli täälläkin kelit taas hetkeksi plussalle, +2 ennusteessa. Olosuhteet talviaktiviteeteille on kyllä olleet loistavat jo pari kuukautta. Ainoastaan vesistöjen jäätilanne on huono kun pakkaset puuttuneet ja lunta sataa suojaksi koko ajan. Toki jäätä sen verran on, että kalastajat on jäille toisin paikoin päässeet.

  Melko varmalta näyttää tosiaan ettei suursäätila ehdi muuttua vielä tammikuussakaan ainakaan kylmempään suuntaan. Tosin näin puulämmittäjänä tämä on ollut mukava talvi tähän asti. Enimmäkseen kuivaa pikkupakkasta. Lumitöitä on kyllä saanut tehdä ihan kiitettävästi.

  • Säästä kirjoitti:

   Normaalia lämpimämpi talvi on Lapissa varmaan ihan kiva asia, kun yli 5 astetta keskiarvoa lämpimämpi keli riittää hyvin lumisateisiin (paremmin kuin kuiva ja kireä pakkanen). Täällä etelâssä ei ole varaa kovin montaa astetta normaalia lämpimämpään tai käy, kuten juuri tänä talvena.

   Tai no olisihan täällä sisämaassakin +5 astetta normaalia lämpimämpi vielä pakkasella keskiarvoissa, mutta kun välillä ollaan yöllä yli 10 astetta normaalia ylempänä ja päivälläkin jotain 5-8 astetta yli keskiarvon. Lapin matkailu lisääntyy näillä talvilla huimaisti vielä useita vuosia.

   • Jukair kirjoitti:

    Kyllä täälläkin (Koillismaa) yleensä näin korkeilla keskilämpötiloilla sattuu niitä reilusti plussalle nousevia lämpötiloja ja koviakin vesisateita mikä saa pihat jäätikälle ja polanteet pettämään. Esimerkkinä vaikka joulukuu 2013 jolloin keskilämpötila -6,4, mutta väliin tuli niin rajuja suojasääjaksoja, että kuukausi muistutti enemmän syksyä kuin talvea ja oli selvästi harmaampi kuin nyt. Tuolloin esim. 25. joulukuuta oli lunta 65cm ja kuun lopussa enää 35cm.

    Nyt lämpötila on ollut hämmästyttävän tasainen muutamaa päivää lukuunottamatta.

    • Amppari kirjoitti:

     Ei olla täällä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassakaan oltu lähelläkään alkutalvien 2006-2007 ja 2013 surkeutta. Se hyvä puoli tässä nyt sentään on. :D

    • Jukair kirjoitti:

     Heh, kun puhuin lämpötilojen tasaisuudesta niin eiköhän FMI täräytä lauantaiyöksi ennusteeseen -24🙂 Tosin jälleen yhden yön kestävä pakkanen.

   • Teemu kirjoitti:

    Kohtuu karkeasti lienee niin, että keskilämpötilan pitää olla vähintään 3-4 astetta pakkasella, että lumen määrä kasvaa tai edes säilyy. Toki jos lumi tulee etelästä tai kaakosta tulevien matalien ansiosta, niin ehkä korkeampi lämpötilakin toimii keskimäärin.

 • peikko763 kirjoitti:

  Grönlannin pääkaupungissa on nyt kunnon talvikelit samalla kun täällä on vielä syksy
  https://ilmatieteenlaitos.fi/saa/gr%C3%B6nlanti/nuuk

 • Jukair kirjoitti:

  Taitaa uusi vuosikymmen alkaa varsin vaihtelevassa säässä, ehkä jopa useampi myrskykin nähdään heti alkuun ainakin merialueilla kun katsoo nyt ilmamassaennusteita. Loppuu tämä tasainen lauha jollotus ja saadaan tilalle sahaavia lämpötiloja. Näyttää vaan eteläisen suomen osalta siltä, ettei sinne aivan heti ole pysyvää talvea tulossa. Voi olla jokunen kylmä päivä välissä, mutta heti perään hyppää plussalle reilusti.

 • Toni kirjoitti:

  Sentään pientä talven tuntua tänään Lounais-Suomessa kun sinne tänne satoi viime yönä hyvin ohuesti lunta. Vaikka joulukuu on ollut yleiskuvaltaan samantyyppinen kuin 2007/2008 talvella ja 2013/2014 niin ei ihan niin lohduton.

  Pidemmissä ennusteissa povailtu että polaaripyörre pysyisi vahvana suurimman osan tammikuusta ja sitä myöten lauhaa edelleen tänne mutta jospa tämäkin pidempi ennuste menisi pieleen edellisten tavoin.

 • Säästä kirjoitti:

  Mukavasti tullut lunta tänne yöllä, vaikka virallinen mittaus näyttää samaa kuin eilen, kun lumella oli vain joku 20-30% peittävyys. Pitää nauttia nyt sunnuntaihin asti tästä noin 3-4cm lumesta 😂

  • AP kirjoitti:

   Tänne tuprutti joulun pyhinä 6 cm ja kun nyt ollaan kunnolla pakkasella, ennuste muutaman päivän minitalvesta toteutui prikulleen. Hauska nähdä vähän talviaurinkoakin pitkästä aikaa!

   Mutta nyt alkavat sitten ikävät lämpötilojen sahauspäivät, lauantaina -10, maanantaina +5 astetta. Sitten taas pakkasta ja suojaa vuorotellen. Tietää paskamaisia jäätikkökelejä mutta minkäs teet. Jospa edes tammikuun loppupuolella alkaisi talvi vakiintua.

   • Säästä kirjoitti:

    Joo, aurinkoinen ja luminen maisema on kyllä todella upea ja tänä “talvena” se tuntuu vielä normaalia mukavammalta monen kuukauden sumuisen ja pilvisen kelin jälkeen. Ensi viikolla pitäisi vissiin pluskeleistä huolimatta olla hiukan aurinkoistakin keliä, jos jotain hyvää haluaa miettiä.

 • peikko763 kirjoitti:

  Uusi sääartikkeli, puhutaan kuumasta joulukuusta .)
  http://www.saaforum.tk/2019/12/27/lauha-joulukuu-takana-ja-saa-jatkuu-myos-lauhana/


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/